Pcheck
E-magazine

Geen blad voor de mond

De specialist in salarisverwerking.

01Voorwoord

02Plannen 2020

03Wet arbeidsmarkt in balans

04Digitale mogelijkheden

05Formulier

01Voorwoord

Editie 10 van het e-magazine van Pcheck is een feit. Wij nemen dit keer geen blad voor de mond, want er is weer veel nieuws te delen. Wat zijn de nieuwe plannen voor 2020, die gepresenteerd zijn door het kabinet? Denk bijvoorbeeld aan ‘de fiets van de zaak’, de verruiming van de vrije ruimte in de werkkostenregeling en de bijtelling van de elektrische auto. Dit – en meer – lees je op pagina ‘plannen 2020’. 

WAB
Verder is de nieuwe Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) een actueel thema. We zetten voor je op een rij wat deze nieuwe wet, voor jou als werkgever, nu precies betekent. Waar moet je rekening mee houden? Wat kan je nu al regelen? En hoe zit het met de WW-premie en de arbeidsovereenkomst? Lees het en je weet het.

Ook brengt Pcheck je graag op de hoogte over de mogelijkheden die er zijn voor jou als gebruiker van Exact Online en verwijzen we naar het formulier ‘nieuwe medewerker’. Wat daarmee wordt bedoeld, lees je op de laatste pagina van dit e-magazine.

Specialist
Veel te lezen dus, met de herfst in aantocht. Heb je na het doornemen van dit e-magazine nog vragen, neem dan gerust contact met ons op. Ook als het gaat om actueel nieuws en het delen van informatie is Pcheck de specialist in salarisverwerking.

02Plannen 2020

Uit de Miljoenennota 2020 zijn belangrijke zaken te melden die te maken hebben met de werkkostenregeling voor personeel. Zo is er een verruiming van de vrije ruimte en een verlenging van de aangiftetermijn en afdracht eindheffing. Ook komt de Verklaring omtrent gedrag aan de orde. Daarnaast word je bijgepraat over de verhoogde bijtelling voor de elektrische auto en de nieuwe regeling voor een fiets van de zaak. 

Verruiming vrije ruimte werkkostenregeling (WKR)
Per 1 januari 2020 krijgt de vrije ruimte van de WKR een tweeschijvenstelsel. Tot een loonsom van € 400.000 is de vrije ruimte 1,7% en vanaf € 400.001 is deze 1,2% van de loonsom.

Dit betekent dat er meer vergoedingen en verstrekkingen kunnen worden ondergebracht in de vrije ruimte, zonder dat de eindheffing van 80% is verschuldigd. 

Tip: kom je met je vergoedingen en verstrekkingen dit jaar boven de vrije ruimte uit en kan je vergoedingen en verstrekkingen aan je personeel doorschuiven naar 2020? Dan hoef je door de verruiming van de vrije ruimte wellicht zowel nu als in 2020 geen eindheffing te betalen over de vergoedingen en verstrekkingen.


Verlenging termijn aangifte en afdracht eindheffing
Is sprake van een overschrijding van de vrije ruimte in een kalenderjaar? Dan is de uiterste termijn waarop je dat nu kunt aangeven het moment waarop je aangifte doet over het eerste aangiftetijdvak van het volgende jaar. Vanaf 2020 geldt het tweede aangiftetijdvak van het volgende kalenderjaar als uiterste termijn. Werkgevers krijgen hierdoor meer tijd om de verschuldigde eindheffing vast te stellen, die is ontstaan door het overschrijden van de vrije ruimte.


Verklaring omtrent gedrag (VOG)
De VOG wordt nu als een vergoeding beschouwd die in de vrije ruimte valt. Dit wordt door werkgevers als hinderlijk ervaren, want een dergelijke verklaring is vaak wettelijk verplicht en heeft geen voordeel voor de werknemer. Daarom wordt de VOG per 1 januari 2020 gericht vrijgesteld. 


Waardering producten uit eigen bedrijf
Werkgevers moeten vanaf 2020 op een andere wijze berekenen hoeveel korting zij geven aan werknemers. Nu is het bedrag dat derden moeten betalen doorslaggevend. Vanaf 2020 geldt de waarde in het economisch verkeer.


Bijtelling elektrische auto omhoog
Per 1 januari 2020 stijgt de bijtelling voor het privégebruik van elektrische auto’s naar 8% (2019: 4%) over maximaal € 45.000. Is de cataloguswaarde hoger dan € 45.000? Dan is over het bedrag daar boven de normale bijtelling van 22% van toepassing. Lees meer


Fiscale voordelen bpm en mrb voor emissievrije auto’s en PHEV’s verlengd tot 2025
De vrijstelling van belasting van personenauto’s en motorrijwielen (bpm) voor emissievrije auto’s blijft door een verlenging van vier jaar tot 1 januari 2025 gehandhaafd. Lees meer


Fiets van de zaak
Per 1 januari 2020 komt er een forfaitaire bijtelling voor het privégebruik van ter beschikking gestelde fietsen. Vanaf die datum moet je als werkgever 7% van de waarde van zo'n fiets bij het loon van de werknemer tellen en belasten.

Uit dienst
Stel je in 2020 een elektrische fiets ter beschikking van bijvoorbeeld € 1.200, die de werknemer ook privé mag gebruiken, dan moet je elk jaar (7% x € 1.200) € 84 bij zijn of haar belaste loon tellen. Per maand komt dat neer op € 7. Het moet voor de nieuwe regels écht gaan om een terbeschikkingstelling: de organisatie blijft eigenaar van de fiets en de werknemer moet deze dus inleveren of de restwaarde afrekenen als hij of zij uit dienst gaat of de fiets niet langer nodig heeft voor werk, maar toch wil houden.

Er zijn zowel voor werkgever als werknemer extra kosten aan deze nieuwe regeling verbonden, zoals leasekosten en kosten voor verzekeringen. Laat je vooraf dus goed informeren.

03Wet arbeidsmarkt in balans

Op 1 januari a.s. wordt de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) van kracht en dat heeft voor jou als werkgever de nodige consequenties op het gebied van:

  • WW-premie
  • Oproepkrachten
  • Tijdelijke arbeidsovereenkomsten 
  • Ontslag
  • Transitievergoeding
  • Payroll

Meer werknemers in vaste dienst
Doel van de WAB is om het aantrekkelijker te maken werknemers in vaste dienst te nemen door de kloof tussen vaste contracten en flexwerk te verkleinen. Dit zou bereikt kunnen worden door arbeidsvoorwaarden van flexwerkers meer in lijn te brengen met die van werknemers in vaste dienst. Lees meer

WW-premie
De nieuwe Wet arbeidsmarkt in balans heeft ook gevolgen voor de WW-premie. Voor werknemers met een vast contract zullen werkgevers een lage WW-premie gaan afdragen. Voor werknemers met een tijdelijk contract geldt een hoge WW-premie.

De hoogte van de WW-premie wordt vanaf 2020 bepaald door het soort arbeidsovereenkomst. Een overeenkomst voor onbepaalde tijd met een vast aantal uren valt onder de lage premie en een overeenkomst met een flexibel aantal uren en/of bepaalde tijd valt onder de hoge premie. In dit stroomschema zie je wanneer de hoge of de lage WW-premie van toepassing is.
 
Heb je vragen over de Wet arbeidsmarkt in balans? Laat het ons weten

04Digitale mogelijkheden

Als gebruiker van Exact Online is er meer mogelijk dan je denkt. Via dit e-magazine brengt Pcheck je graag op de hoogte wat de mogelijkheden zijn voor jou als werkgever, maar ook voor de werknemer. 

Employee Self-Service
Employee Self-Service (ESS) stelt werknemers in staat – via een persoonlijke login in Exact Online – om zelf salarisstroken te raadplegen. Een voordeel hiervan is dat er geen loonstroken meer verstuurd worden per post of via e-mail, dus AVG-proof. Dit is dan voor de werknemer digitaal te raadplegen in Exact Online. Daarnaast is informatie altijd up-to-date en verhoogt het de doeltreffendheid. Voor jou als werkgever is het ook mogelijk om de verlofdagen op de (digitale) loonstroken te vermelden. De jaaropgaven zijn ook via de login voor de werknemer in te zien.

Benieuwd?
Ben je benieuwd naar deze mogelijkheden? Wil je meer informatie? Neem dan contact met ons op

05Formulier

Pcheck verzorgt voor jouw bedrijf de loonadministratie. Het is belangrijk dat mutaties van werknemers op de juiste manier, op tijd en volledig verwerkt worden. Denk aan het aanmelden van nieuwe werknemers, wijzigingen van adres, arbeidsovereenkomst en eventuele loonsubsidies.

Loonsubsidies
Denk bij loonsubsidies aan:

  • arbeidsgehandicaptenverleden
  • eventuele uitkering UWV/gemeente
  • BBL-leerling

Let op dat er bij eventueel recht op subsidie binnen drie maanden na indiensttreding een doelgroepverklaring aangevraagd moet worden bij het UWV. Doe je dit niet, dan verlies je het recht op eventuele subsidie. Voor leerlingen geldt dat je moet beschikken over een praktijkovereenkomst voor eventuele subsidie. Voorkom het mislopen van deze subsidies en vul het formulier in!

WAB en WW-premie
Voor de nieuwe Wet arbeidsmarkt in balans, die op 1 januari 2020 in werking treedt, is het van belang gegevens in te vullen over de arbeidsovereenkomst van werknemers. Deze gegevens zijn nodig om de juiste WW-premie te berekenen en af te dragen aan de Belastingdienst. Zijn deze gegevens niet ingevuld, dan zal Pcheck de hoge WW-premie indienen.

Het formulier is hier te downloaden. Kies voor het 'indiensttredingsformulier'.

Vragen?
Is iets niet duidelijk of wil je nog iets meer weten? Neem dan gerust contact met ons op. Bel naar (071) 401 29 47 of stuur een e-mail.

Pcheck Magazine

01 Voorwoord

02 Plannen 2020

03 Wet arbeidsmarkt in balans

04 Digitale mogelijkheden

05 Formulier

Bel: 071 - 401 29 47 of info@pcheck.nl
Dune Pebbler
|
Privacy regeling