Pcheck
E-magazine

Eindejaarsspecial 2020

De specialist in salarisverwerking.

01Voorwoord

02Loonkostenvoordelen en WKR

03Coronatips

04Tips voor de werkgever

05Tips voor de werknemer

01Voorwoord

Nu het bijna 2021 is, stuurt Pcheck je op de valreep van dit jaar een speciale editie van het e-magazine. Boordevol nieuws en tips voor jou als werkgever. Het staat allemaal in deze eindejaarsspecial 2020.

Wat is er te lezen?
In dit e-magazine zijn verschillende tips op een rij gezet. Denk aan de loonkostenvoordelen voor lage lonen en jongeren. En benut je eigenlijk wel de mogelijkheden binnen de werkkostenregeling? Je vindt het op de eerste pagina van deze winterspecial.

Corona
Uiteraard delen we ook tips en nieuws als het om corona gaat. Je leest over de Baangerelateerde investeringskorting (BIK), de NOW en de zorgbonus. Ook belangrijk: de belastingvrije reiskostenvergoeding eindigt per 1 januari 2021. Check dus snel ook deze tips.

Tips voor werkgever en werknemer
Houd rekening met de wijziging van de 30%-regeling, vorm een voorziening voor een transitievergoeding, en hoe zit het ook alweer met de nieuwe fietsregeling? Alles hierover – en nog ander nieuws – is overzichtelijk op een rij gezet en vind je op de laatste twee pagina’s van de eindejaarsspecial.

Specialist
Pcheck is – ook als het om het delen van nieuws gaat – dé specialist in salarisverwerking. Wist je trouwens dat er elke week nieuws op onze website wordt geplaatst? Zo ben je altijd up-to-date als het om de actualiteit gaat. Het laatste nieuws check je hier. Heb je een vraag? Laat het ons weten. Ons team staat voor je klaar. Pcheck wenst je alvast fijne feestdagen en al het goede voor 2021.

 

 

02Loonkostenvoordelen en WKR

Op welke zaken moet je je als werkgever voorbereiden in het nieuwe jaar? Benut je bijvoorbeeld alle mogelijkheden van het loonkostenvoordeel? En benut ook nog dit jaar de mogelijkheden binnen de werkkostenregeling. Deze tips lees je op deze pagina. Vragen of is iets niet duidelijk? Laat het ons gerust weten.

Loonkostenvoordeel voor lage lonen
Werkgevers die werknemers in dienst hebben met een loon tussen 100% en 125% van het wettelijk minimumloon (WML), krijgen een tegemoetkoming: het lage-inkomensvoordeel (LIV). Het LIV is ook van toepassing op werknemers jonger dan 21 jaar. Zij moeten dan echter wel een gemiddeld uurloon hebben van minimaal 100% en maximaal 125% afgeleid van het WML voor iemand van 21 jaar of ouder. Voor het LIV geldt een aantal voorwaarden. Lees meer


Loonkostenvoordeel voor jongeren
Werkgevers die jongere werknemers in dienst hebben, kunnen jeugd-LIV krijgen. Jeugd-LIV is een tegemoetkoming voor de verhoging van de minimumjeugdlonen in de afgelopen jaren. Voor jongeren van 18 t/m 20 jaar geldt een lagere tegemoetkoming in de vorm van het jeugd-LIV. Dit zijn de bedragen voor 2020: 

  • Leeftijd op 31-12-2019: 18 jaar | Jeugd-LIV per uur: € 0,07 | Maximum jeugd-LIV per jaar: € 135,20
  • Leeftijd op 31-12-2019: 19 jaar | Jeugd-LIV per uur: € 0,08 | Maximum jeugd-LIV per jaar: € 166,40
  • Leeftijd op 31-12-2019: 20 jaar | Jeugd-LIV per uur: € 0,30 | Maximum jeugd-LIV per jaar: € 613,60

Benut ook overige loonkostenvoordelen
Het loonkostenvoordeel (LKV) is een jaarlijkse tegemoetkoming voor werkgevers die oudere werknemers en werknemers met een arbeidsbeperking vanuit een uitkeringssituatie in dienst nemen of houden. Het LKV vervangt de premiekortingen voor arbeidsbeperkte en oudere werknemers. Om het LKV te ontvangen, heb je een kopie van de doelgroepverklaring LKV van je werknemer nodig. Het LKV bedraagt € 3,05 per verloond uur en kan oplopen tot € 6.000 per werknemer per jaar. Alleen voor werknemers uit de doelgroep van de banenafspraak en scholingsbelemmerden bedraagt het LKV € 1,01 per uur en maximaal € 2.000 per jaar.


Aanvraagtermijn doelgroepverklaring van 6 naar 3 maanden
Heb je voor een werknemer een doelgroepverklaring nodig, zodat je loonkostenvoordeel (LKV) kan krijgen? Dan is het van belang dat jouw werknemer de doelgroepverklaring tijdig aanvraagt bij het UWV. De aanvraagtermijn is namelijk weer teruggebracht naar 3 maanden in plaats van 6. Lees meer


Benut de mogelijkheden binnen de werkkostenregeling
Benut ook dit jaar de mogelijkheden binnen de werkkostenregeling. Beoordeel de nog resterende vrije ruimte en bekijk of zaken die je in 2021 wil vergoeden/verstrekken nog in 2020 kunnen worden vergoed/verstrekt. Het is namelijk niet mogelijk om de vrije ruimte die in 2020 over is, door te schuiven naar 2021. Lees meer


Vier kerst dit jaar ‘WKR-optimaal’ met je personeel
Geef bij dreigende overschrijding van de vrije ruimte in plaats van een kerstpakket eens een nieuwjaarsgeschenk. En een bedrijfsfeestje is begin 2021 misschien net zo gezellig als eind 2020. Omdat deze verstrekkingen dan in 2021 plaatsvinden, komen ze ook ten laste van de vrije ruimte in 2021. 
Let op! Bedenk wel dat schuiven alleen zin heeft als je in 2021 niet met dezelfde dreigende overschrijding van de vrije ruimte te maken krijgt en houd er rekening mee dat de vrije ruimte in 2021 beduidend geringer is.
Let op! Gaat de borrel binnenshuis gepaard met een maaltijd, dan komt voor de maaltijd wel het forfaitaire bedrag van € 3,35 per werknemer ten laste van de vrije ruimte. Dit is echter altijd beduidend minder dan de werkelijke waarde van een maaltijd buiten de deur, die anders ten laste van de vrije ruimte was gekomen.

 

03Coronatips

We hebben helaas nog te maken met corona en de maatregelen. Toch deelt Pcheck op deze pagina een aantal tips waarmee je als werkgever je voordeel kan doen. Denk bijvoorbeeld aan de BIK: de baangerelateerde investeringskorting. Let er ook op dat per 1 januari 2021 de belastingvrije reiskostenvergoeding eindigt. Daarnaast is de aanvraag voor de NOW 3.0 gestart. Dit – en meer – lees je hieronder.

Investeren? Vraag de BIK aan! 
Vanwege de coronacrisis is er een nieuwe, fiscale investeringssubsidie geïntroduceerd: de Baangerelateerde investeringskorting (BIK). De BIK geldt voor binnenlandse investeringen in de periode 1 oktober 2020 t/m 31 december 2022 voor nieuwe bedrijfsmiddelen. De BIK kan verrekend worden met de loonheffing en is dus alleen interessant voor bedrijven met personeel. Door deze systematiek is het voordeel van de regeling ook niet afhankelijk van de winst. Lees meer


Einde belastingvrije reiskostenvergoeding per 1 januari 2021
Aan werknemers die thuiswerken vanwege corona, mag de belastingvrije vaste vergoeding voor kosten van het woon-werkverkeer dit jaar gewoon worden doorbetaald. Komt er geen nieuwe regelgeving meer, dan is dit vanaf 1 januari 2021 niet meer mogelijk. Lees meer


Aanvraag NOW 3.0 gestart
Vanaf 16 november kunnen werkgevers bij het UWV de tegemoetkoming in de loonkosten NOW 3.0 voor de eerste periode aanvragen. De NOW 3.0 is een tegemoetkoming in de loonsom voor de periode oktober t/m juni 2020 die in drie delen kan worden aangevraagd. Let op! De aanvraag voor deze eerste periode van oktober t/m december 2020 begint op 16 november en loopt tot en met 12 december. Er is dus maar één maand om de aanvraag te doen. Lees meer


Definitieve uitbetaling NOW 2.0 vertraagd
De definitieve vaststelling en uitbetaling van de loonsubsidie NOW 2.0 is vertraagd. Reden is dat het UWV diverse regelingen rond de coronacrisis moet uitvoeren en hierdoor overbelast is geraakt. Zo wordt op dit moment de NOW 1.0 definitief vastgesteld en bereidt men zich voor op de NOW 3.0. De opening van het vaststellingsloket voor de NOW 2.0 is daarom verschoven van 15 november 2020 naar 15 april 2021. Lees meer


Ook zorgbonus in 2021
Zorgmedewerkers die zich hebben ingezet voor patiënten en cliënten met corona, hebben recht op een bonus. De bonus bedraagt € 1.000 in 2020 en € 500 in 2021. De bonus in 2021 is door het kabinet met Prinsjesdag bekendgemaakt. De zorgbonus is overigens niet weggelegd voor iedere medewerker in de zorg. Zo is er onder meer een inkomensgrens van € 73.000 bruto bij een voltijds dienstverband. Degenen die meer verdienen, krijgen de zorgbonus dus niet. Lees meer

04Tips voor de werkgever

Doe ook nog in 2020 je voordeel met deze tips, speciaal voor jou als werkgever. Denk bijvoorbeeld aan de wijziging van de 30%-regeling voor buitenlandse werknemers of vorm nog dit jaar een voorziening voor een transitievergoeding. Daarnaast deelt Pcheck op deze pagina de premiepercentages werknemersverzekeringen voor 2021, een item over de fiets van de zaak en over de verhoogde WBSO. Lees dus snel verder.

Houd rekening met wijziging 30%-regeling
De 30%-regeling voor buitenlandse werknemers met een specifieke deskundigheid is gewijzigd. Vanaf 2019 mogen werkgevers de regeling nog maar vijf jaar toepassen in plaats van acht jaar. Er is overgangsrecht ingevoerd voor de groep werknemers waarvoor de regeling als gevolg van deze maatregel in 2019 of 2020 zou eindigen en die zijn ingekomen vóór 1 januari 2012. Lees meer


Vorm een voorziening voor een transitievergoeding
Bij onvrijwillig ontslag van een werknemer ben je in beginsel een transitievergoeding verschuldigd. De hoogte ervan is afhankelijk van het aantal jaren dat de werknemer bij jou in dienst is geweest en de hoogte van het salaris. De transitievergoeding bedraagt in 2020 maximaal € 83.000 of een bruto jaarsalaris als dit meer is. Lees meer


Vergoeding eHerkenning via online formulier
Organisaties die zich niet kunnen inschrijven bij de Kamer van Koophandel én aangifte voor de loonheffingen moeten doen, kunnen compensatie krijgen voor de kosten van eHerkenning. De Belastingdienst heeft voor deze compensatie een formulier online beschikbaar gesteld. Let op! De aanvraag voor 2020 moet uiterlijk 31 december 2021 bij de Belastingdienst binnen zijn. Lees meer


Premiepercentages werknemersverzekeringen 2021 bekend
De definitieve premies voor 2021 voor de volksverzekeringen en de werknemersverzekeringen zijn bekendgemaakt. Deze nieuwe percentages moet je vanaf 1 januari 2021 hanteren bij het invullen van de loonaangifte voor je werknemers. Het maximumpremieloon is ook bekend. Dat is in 2021 € 58.311 op jaarbasis. Je hoeft over het meerdere dat een werknemer verdient geen premies te betalen. Dit maximumbedrag wordt ook gehanteerd bij het berekenen van de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (ZVW). Lees meer


Fiets van de zaak: over bijtelling en woon-werkverkeer
Vanaf dit jaar geldt een nieuwe regeling voor de fiets van de zaak. Die regeling maakt een eind aan allerlei administratieve ballast door de invoering van een vast bijtellingspercentage van 7%. Wat zijn de regels rondom het gebruik van een zakelijke fiets en het woon-werkverkeer? En geldt de bijtelling ook als je de fiets alleen zakelijk gebruikt? Lees meer


Vraag tijdig de verhoogde WBSO aan
Werkgevers die innovatieve activiteiten verrichten, kunnen via de WBSO een fiscale tegemoetkoming krijgen in de vorm van een percentage van de gemaakte kosten. Deze kosten bestaan uit de direct toerekenbare salariskosten plus de overige toerekenbare kosten van innovatie. Lees meer

05Tips voor de werknemer

Op deze pagina van de eindejaarsspecial 2020 vind je tips waarmee je wellicht je werknemers blij kan maken. Is de fiets van de zaak bijvoorbeeld een interessant alternatief? En voor welke fiets geldt dit dan? Daarnaast worden ook nog de bedragen gedeeld van het minimumloon per 1 januari 2021. Heb je vragen over deze tips of andere onderwerpen? Stel ze gerust. Het team van Pcheck zit voor je klaar.

Fiets van de zaak: een interessant alternatief?
Vanaf dit jaar geldt een nieuwe regeling voor de fiets de zaak. Die regeling maakt een eind aan allerlei administratieve ballast. Hoe werkt de regeling en is de fiets van de zaak voor je werknemers of voor jou interessant? Lees meer


De nieuwe fietsregeling: voor welke fiets en tegen welke waarde?
Voor welke fietsen geldt de nieuwe fietsregeling eigenlijk en welke waarde hanteer je dan? Er bestaat geen wettelijke definitie van wat een fiets is. Voor de loonbelasting telt daarom als fiets wat in het gewone spraakgebruik als fiets wordt gezien. Dat geldt dus ook voor de elektrische fiets of e-bike. Lees meer


Zakelijke auto wordt tijdelijk niet gebruikt, toch bijtelling?
Als aan een werknemer of ondernemer een auto ter beschikking staat, is de bekende bijtelling van toepassing. Maar wat nu als de auto tijdelijk niet gebruikt wordt, bijvoorbeeld wegens arbeidsongeschiktheid? Lees meer


Lichte stijging minimumloon per 1 januari 2021
Per 1 januari 2021 bedraagt het brutominimumloon € 1.648,80 per maand, € 388,80 per week en € 77,76 per dag. Dit is slechts een verhoging van 0,29% ten opzichte van het brutominimumloon dat geldt sinds 1 juli van dit jaar. Het minimumloon wordt jaarlijks op 1 januari en 1 juli aangepast aan de cao-lonen. Het wettelijk minimumloon is wat je minimaal moet betalen aan werknemers van 21 jaar en ouder bij een fulltime dienstverband. Voor jongeren onder de 21 jaar gelden aangepaste bedragen. Lees meer

 

Pcheck Magazine

01 Voorwoord

02 Loonkostenvoordelen en WKR

03 Coronatips

04 Tips voor de werkgever

05 Tips voor de werknemer

Bel: 071 - 401 29 47 of info@pcheck.nl
Dune Pebbler
|
Privacy regeling