Pcheck
E-magazine

Voorjaarsnieuws

De specialist in salarisverwerking.

01Voorwoord

02(P)checkit

03Formulier

04Actueel

05Advieswijzer

01Voorwoord

De lente is nu echt begonnen. Daarom is het de hoogste tijd voor een voorjaarseditie van ons e-magazine. Er is weer veel nieuws te delen. Graag brengen we ons nieuwe online platform onder de aandacht, genaamd (p)checkit. Hier vind je het juiste antwoord op welke vraag dan ook die je hebt als het om personeelszaken gaat. 

Formulier aanmelden nieuwe medewerker
Voor het juist verwerken van de loonadminstratie voor jouw bedrijf is het van belang nieuwe medewerkers op tijd aan te melden om zodoende geen loonsubsidies mis te lopen. Hiervoor is sinds kort een formulier beschikbaar op onze website. Je leest er meer over in dit e-magazine.

Actualiteiten en advieswijzers
Ook deelt Pcheck graag actueel nieuws over en voor jouw personeel. Denk bijvoorbeeld aan de subsidie praktijkjaren, de Wkr-ruimte, scholingsaftrek en de fiets van de zaak. Dit en meer lees je op de pagina 'Actueel' van dit voorjaarsmagazine. Verder gaan we op de laatste pagina wat dieper in op de loonkostenvoordelen en op het inlenen van personeel. Dit doen we in de vorm van een advieswijzer.

Kortom: belangrijk en interessant nieuws dat je wellicht leest tijdens de eerste zonnestralen van dit voorjaar. Ook op dit gebied is Pcheck de specialist in salarisverwerking!

 

02(P)checkit

Pcheck heeft een samenwerking met XpertHR Checkit als het gaat om alle antwoorden op vragen op het gebied van personeelszaken. Hoe werkt het?

Online platform
Je krijgt als ondernemer met (p)checkit toegang tot actuele en betrouwbare informatie via een online platform. Wil je weten hoe je een arbeidscontract opstelt voor een nieuwe medewerker? Vragen van jouw personeel over verzuim- of verlofregelingen? Je vindt met (p)checkit snel en eenvoudig een betrouwbaar antwoord. Een antwoord dat altijd actueel is, juridisch is gecheckt en dat geschreven is in de taal van de ondernemer.

(p)checkit bied je stappenplannen, praktijkvoorbeelden, voorbeelddocumenten, checklists, video's en infographics. Lees meer

De voordelen op een rij

 • alle benodigde HR-informatie op één plek
 • 24 uur per dag te raadplegen
 • met (p)checkit bespaar je tijd
 • de informatie is betrouwbaar en gemakkelijk toe te passen
 • toegankelijk op verschillende apparaten

Gratis proberen
Wil jij ook informatie over veel voorkomende HR-thema’s praktisch toepassen? Probeer nu (p)checkit een maand lang gratis uit. Gebruik deze link en gebruik de volgende gegevens om in te loggen:

 • e-mailadres: info@pcheck
 • wachtwoord: Demo2019

Abonnement
Ben je overtuigd van (p)checkit en wil je onbeperkt alle documenten tot je beschikking hebben? Bij een maandelijks abonnement heb je toegang tot alle bewerkbare documenten, zoals arbeidsovereenkomsten, reglementen, waarschuwingsbrieven etc. Laat het ons weten!

Ook als het gaat om actuele en betrouwbare informatie over personeelszaken is Pcheck de specialist in salarisverwerking.

 

03Formulier

Pcheck verzorgt voor jouw bedrijf de loonadministratie. Het is belangrijk dat mutaties van werknemers op de juiste manier, op tijd en volledig verwerkt worden. Denk aan het aanmelden van nieuwe werknemers, wijzigingen van adres, arbeidscontract en eventuele loonsubsidies. Vooral het tijdig invullen van de subsidiegegevens is van belang. 

Loonsubsidies
Denk bij loonsubsidies aan:

 • arbeidsgehandicaptenverleden
 • eventuele uitkering UWV/gemeente
 • BBL-leerling

Let op dat er bij eventueel recht op subsidie binnen drie maanden na indiensttreding een doelgroepverklaring aangevraagd moet worden bij het UWV. Doe je dit niet, dan verlies je het recht op eventuele subsidie. Voor leerlingen geldt dat je moet beschikken over een praktijkovereenkomst voor eventuele subsidie. Voorkom het mislopen van deze subsidies en vul het formulier in!

Het formulier is hier te downloaden. Kies voor het 'indiensttredingsformulier'.

Vragen?
Is iets niet duidelijk of wil je nog iets meer weten? Neem dan gerust contact met ons op. Bel naar (071) 401 29 47 of stuur een e-mail.

04Actueel

Op deze pagina lees je het meest recente nieuws over en voor jouw personeel. Hoe hou je je personeel gezond? Benut jij de vrije ruimte van de werkkostenregeling? Interesse in de subsidie praktijkleren? Deze, en nog veel meer onderwerpen komen hieronder aan bod. Heb je vragen? Laat het ons gerust weten!

Subsidieregeling praktijkleren verlengd tot 2023
De Subsidieregeling praktijkleren wordt definitief verlengd tot 2023. Tijdens Prinsjesdag 2018 werd nog aangekondigd dat er bezuinigd zou gaan worden op de regeling. Bovendien was er grote onzekerheid of de regeling nog zou worden voortgezet vanaf 2019. Aan deze onzekerheid is nu een eind gemaakt. Na onderhandelingen over de begroting is afgesproken dat de subsidieregeling in ieder geval behouden blijft tot 2023. De subsidieplafonds worden jaarlijks bekendgemaakt. Lees meer

Fiets van de zaak
De huidige fiscale regels om de waarde te bepalen van het privévoordeel van een ter beschikking gestelde fiets van de zaak worden in de praktijk als belemmering ervaren om een fiets ter beschikking te stellen. Vanaf 1 januari 2020 is het de bedoeling om de waarde van het privévoordeel van de fiets van de zaak vast te stellen met behulp van een forfait. Er komt een vast bijtellingspercentage van 7% per jaar van de consumentenadviesprijs – oftewel de oorspronkelijke nieuwwaarde – van de fiets. Lees meer

Wkr-ruimte
Vergoedingen en verstrekkingen aan personeel, bijvoorbeeld een bonus, kunnen onbelast blijven als je gebruik maakt van de werkkostenregeling. Daarbij is het van belang de zogenaamde vrije ruimte van de werkkostenregeling zo veel mogelijk te benutten. Dit gebeurt nu nog lang niet altijd. Over beloningen binnen de vrije ruimte wordt namelijk geen belasting betaald. Lees meer

Scholingsaftrek 2019
In het regeerakkoord is afgesproken dat de fiscale aftrekpost voor scholingskosten wordt vervangen door een individuele leerrekening. Dan zou ook de scholingsaftrek verdwijnen, maar voor 2019 blijft de maatregel nog behouden. Het kabinet wil eerst met partijen om de tafel wat betreft de invoering van een alternatief. Lees meer

Controleer berekening LIV en LKV
Werkgevers die voor hun werknemers over het jaar 2018 in aanmerking komen voor het lage inkomensvoordeel (LIV) en/of het loonkostenvoordeel (LKV), hebben hiervan inmiddels een berekening in de brievenbus ontvangen. Controleer deze goed, zodat je het juiste bedrag aan tegemoetkoming ontvangt. Lees meer

Fiscale regelingen voor gezonder personeel
Bij duurzaamheid denk je waarschijnlijk niet in de eerste plaats aan je personeel. Toch ben je er als werkgever behoorlijk bij gebaat als jouw personeel goed in z'n vel zit. Daarom zijn er fiscale faciliteiten om dit te ondersteunen. Lees meer

Risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E)
Slechts 45% van de bedrijven in Nederland heeft een risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E). Volgens staatssecretaris Tamara van Ark (SZW) is dit een onwenselijke situatie. De RI&E vormt immers de elementaire basis voor goed beleid voor gezond en veilig werken op organisatieniveau. Heb je geen RI&E en is je plan van aanpak niet up-to-date, dan krijg je een boete. Lees meer

Mag je de leaseauto van je medewerker innemen?
Veel werknemers hebben via hun werkgever de beschikking over een auto van de zaak. Onlangs besliste de rechter in Noord-Holland dat een werkgever onder omstandigheden mag eisen dat die auto weer wordt ingeleverd. Lees meer

05Advieswijzer

De loonkostenvoordelen 2019 en het inlenen van personeel zijn belangrijke onderwerpen. Daarom worden beide onderwerpen uitgebreid behandeld in de vorm van een advieswijzer. Hieronder lees je een korte samenvatting van beide advieswijzers. Geïnteresseerd in de totale advieswijzer? Dan verwijzen we graag naar onze website. Neem gerust contact met ons op als iets niet duidelijk is!

Loonkostenvoordelen 2019
Als werkgever heb je voor bepaalde groepen werknemers onder voorwaarden recht op een tegemoetkoming in de loonkosten. De tegemoetkoming bestaat uit een vast bedrag per verloond uur met een vast bedrag per jaar. Er zijn verschillende vormen: de loonkostenvoordelen en de lage-inkomensvoordelen. 

Loonkostenvoordelen
Om voor loonkostenvoordelen (LKV's) in aanmerking te komen, moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Zo moet de werknemer verzekerd zijn voor werknemersverzekeringen en mag de AOW-leeftijd nog niet zijn bereikt. Voor het loonkostenvoordeel voor oudere werknemers moet de werknemer bij aanvang van de dienstbetrekking 56 jaar of ouder zijn en voor de overige LKV's moet het gaan om een werknemer met een arbeidsbeperking.

Er zijn vier soorten LKV's, voor: 

 • oudere werknemers
 • nieuwe arbeidsgehandicapte werknemers
 • doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden
 • herplaatsen arbeidsgehandicapte werknemer
   

Lage-inkomensvoordeel
Om in aanmerking te komen voor het lage-inkomensvoordeel (LIV) moet je aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Het gemiddelde uurloon van de werknemer bedraagt in 2019 minimaal € 10,05, maar niet meer dan € 12,58
 • De werknemer heeft bij jou minimaal 1.248 verloonde uren in een kalenderjaar
 • De werknemer heeft de AOW-gerechtigde leeftijd nog niet bereikt
 • De werknemer is verzekerd voor werknemersverzekeringen


Jeugd-LIV
Het jeugd-LIV compenseert de stapsgewijze verhoging van het wettelijk minimumjeugdloon per 1 juli 2017 en 1 juli 2019 voor werknemers van 18, 19, 20 en 21 jaar. Voor het jeugd-LIV geldt dat de werknemer verzekerd moet zijn voor werknemersverzekeringen en op 31 december 2018 de leeftijd van 18, 19, 20 of 21 jaar heeft. Verder moet de werknemer een gemiddeld uurloon hebben dat hoort bij het wettelijke minimumloon voor zijn leeftijd.

Weten wat de bedragen zijn en hoe je het LKV, het LIV en het jeugd-LIV aanvraagt? Meer weten over de loonkostensubsidie en de loondispensatie? Check dan de advieswijzer Loonkostenvoordelen 2019 op de website.

Personeel inlenen in 2019
Leen je wel eens personeel in voor je onderneming, bijvoorbeeld bij tijdelijke drukte of seizoenswerk? Zorg dan dat je voldoet aan alle regelgeving. Anders loop je het risico op hoge boetes of aansprakelijkheid voor loonheffingen en btw. Waar moet je op letten en wat moet je regelen?

Van inlenen is sprake als personeel dat in dienst is bij een andere ondernemer, in jouw onderneming onder jouw leiding of toezicht werkzaamheden verricht. De andere ondernemer kan een uitzendbureau zijn of een collega-ondernemer die zijn personeel (tijdelijk) aan jou uitleent.
 
Blijft het personeel onder leiding en toezicht van de andere ondernemer, dan is er geen sprake van inlenen maar van aannemen van werk. Je kunt dan niet als inlener aansprakelijk gesteld worden, maar mogelijk krijg je wel te maken met de ketenaansprakelijkheid.

Verlegging van btw
De inlenersaansprakelijkheid geldt voor loonheffingen én btw. In sommige gevallen moet de btw echter verplicht verlegd worden door de uitlener naar de inlener. De inlener draagt dan de btw af en kan deze tegelijkertijd als voorbelasting in aftrek brengen (voor zover de inlener belaste prestaties verricht).

Inlenersaansprakelijkheid
Als inlener kan je door de Belastingdienst aansprakelijk gesteld worden als de uitlener of doorlener de volgende belastingen en premies niet betaalt:

 • loonheffingen (dit omvat loonbelasting, premies volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen en werkgeversheffing Zorgverzekeringswet)
 • en/of btw

Als inlener of doorlener kan je je aansprakelijkheid beperken door een aantal maatregelen te treffen, zoals het aanvragen van een verklaring betalingsgedrag, het registreren van de juiste gegevens, het storten op een G-rekening of het gebruik maken van de disculpatiemogelijkheid voor gecertificeerde uitleners.

De inlenersaansprakelijkheid kan grote financiële gevolgen hebben voor jouw onderneming. In de volledige advieswijzer op onze website gaan we nader in op de mogelijkheden om de aansprakelijkheid zo veel mogelijk te beperken. Lees meer

 

 

 

Pcheck Magazine

01 Voorwoord

02 (P)checkit

03 Formulier

04 Actueel

05 Advieswijzer

Bel: 071 - 401 29 47 of info@pcheck.nl
Dune Pebbler
|
Privacy regeling