Pcheck
E-magazine

Zomereditie 2020

De specialist in salarisverwerking.

01Voorwoord

02Coronanieuws

03Werkgever

04Personeel

05Overig nieuws

01Voorwoord

Als werkgever heb je wellicht een hectische tijd achter de rug. Hopelijk ben je - en uiteraard ook jouw personeel - de afgelopen coronatijd goed doorgekomen. Nu de zomerperiode echt is begonnen, deelt Pcheck graag op de valreep het laatste nieuws. Wat moet je weten van de nieuwe NOW-regeling? Wat zijn de regels van de transitievergoeding? Wat houdt de nieuwe vereenvoudigde Wajong in?

Wijzigingen per 1 juli
Er zijn per 1 juli een aantal wijziging voor jou en je personeel. Denk bijvoorbeeld aan het aanvullende geboorteverlof, de stijging van het wettelijk minimumloon en het schriftelijk vastleggen van arbeidscontracten. Ook is de subsidie Praktijkleren per 1 juli aan te vragen.

Meer nieuws
In dit e-magazine is er ook ruimte voor overig nieuws, zoals het nieuwe pensioenstelsel en de advieswijzer scholing en personeel. Per pagina vind je een handig naslagwerk dat je digitaal kan raadplegen wanneer je wil. Wist je trouwens dat er wekelijks nieuws gedeeld wordt op onze website? Wellicht eens de moeite waard om een kijkje te nemen. De nieuwsberichten op onze site vind je hier

Specialist in salarisverwerking
Dit – en veel meer – lees je in de zomerspecial van dit e-magazine. Haal voordeel uit de laatste zomertips die voor jou als werkgever fijn zijn om te weten en die je kan delen met je personeel. Pcheck is niet voor niets de specialist in salarisverwerking. Laat het ons weten als je vragen hebt. Het team van Pcheck helpt je graag. Veel leesplezier en een fijne zomer!

02Coronanieuws

Wat is er veel gebeurd de afgelopen periode rondom corona. Al eerder deelden we nieuws via een e-magazine. Ook in deze editie vind je het laatste coronanieuws. Wat houdt de nieuwe NOW-regeling eigenlijk in en welke verklaring heb je nodig als je gebruik maakt van de NOW? Mag een student onbeperkt bijverdienen? En ben je als werkgever verplicht het loon door te betalen als je werknemer in quarantaine moet na zijn of haar vakantie? We hebben het allemaal voor je op een rij gezet.

NOW-regeling 2.0
Vorige maand is de nieuwe NOW-regeling gepubliceerd met daarin de voorwaarden van deze subsidie uit het tweede noodpakket (juni t/m september). De subsidie is inmiddels aan te vragen bij het UWV. De NOW 2.0 is een voortzetting van het eerste noodpakket, maar kent enkele wijzigingen. Zo is het subsidietijdvak verlengd naar vier maanden. De nieuwe voorwaarden, de inspanningsverplichting voor de werkgever en de regels omtrent ontslag en NOW lees je hier.


Paar extra aanpassingen NOW 2.0
Na de publicatie van de NOW-regeling 2.0, heeft het kabinet toch nog aandacht gevraagd voor een paar extra aanpassingen. Zo worden de via het UWV uitbetaalde uitkeringen niet gefilterd in de loonsom. Ook hoeft de vaststelling voor zowel de subsidie voor NOW 1.0 en NOW 2.0 niet gelijktijdig aangevraagd te worden, als je als werkgever voor beiden een aanvraag hebt gedaan. Lees meer


Welke verklaring heb je nodig voor de NOW?
Er blijkt wat verwarring te zijn over de verplichting om een verklaring te overleggen als je als ondernemer gebruikmaakt van de NOW. Om welke verklaringen gaat het? Hiervoor zijn drie situaties te onderscheiden. Lees meer


NOW-regeling is nu aan te vragen
Vanaf 6 juli jl. is kan een werkgever een aanvraag indienen voor tegemoetkoming volgens de NOW 2.0 (Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid). Een aanvraagformulier hiervoor is te vinden op de site van het UWV. Aanvragen kunnen tot en met 31 augustus worden ingediend. Lees meer


Student mag onbeperkt bijverdienen vanwege corona
Studenten mogen in 2020 onbeperkt bijverdienen zonder dat dit gevolgen heeft voor hun studiefinanciering. Sommige studenten werken namelijk in een cruciaal beroep en maken vanwege de coronacrisis vaak meer uren. Kinderen van 16 of 17 jaar mogen vanaf 1 januari 2020 ook onbeperkt bijverdienen zonder dat de kinderbijslag in gevaar komt. Kinderen tot 16 jaar mochten al onbeperkt bijverdienen. De verruimde regeling voor de studiefinanciering geldt alleen voor dit jaar vanwege de coronacrisis. De verruiming inzake de kinderbijslag is wel blijvend voor 2020 en ook voor de komende jaren.


Bonus zorgpersoneel is echt extra
Er komt een bonus van € 1.000 netto voor een grote groep medewerkers in de zorg die zich hebben ingezet voor patiënten en cliënten tijdens corona. De bonus heeft geen effect op eventuele toeslagen die een zorgmedewerker krijgt. Werkgevers in de zorg kunnen naar verwachting per 1 oktober 2020 de bonus aanvragen bij een speciaal loket. Lees meer


Werkgever hoeft mondkapje OV niet te vergoeden
Een werknemer is in beginsel zelf verantwoordelijk voor de manier waarop hij naar het werk reist. Daarom is de werkgever niet verplicht om mondkapjes te vergoeden voor degene die het openbaar vervoer gebruikt. Een werkgever is wettelijk wel verplicht te zorgen voor een veilige werkplek. Als er kans is op besmetting met het coronavirus, is de werkgever dus verplicht om beschermingsmateriaal aan te bieden en te betalen. Lees meer


Na vakantie in quarantaine: wie betaalt het loon door?
Het vakantieseizoen staat weer voor de deur. Gaat je werknemer met vakantie naar een land met code geel? Wat betekent het dan als deze werknemer tijdens de vakantie ziek wordt of in quarantaine moet? Lees meer

03Werkgever

Op deze pagina delen wij tips waar je als werkgever je voordeel mee kan doen. Denk bijvoorbeeld aan de subsidie Praktijkleren die per 1 juli is aan te vragen. Wat zijn ook alweer precies de regels bij een transitievergoeding? En is een gespreide betaling van de transitievergoeding mogelijk? Deze tips vind je hieronder.

Subsidie praktijkleren vanaf 1 juli aanvragen
Heb je het afgelopen schooljaar een praktijk- of werkleerplaats aangeboden aan een student, dan kan je vanaf 1 juli 9.00 uur hiervoor de definitieve subsidie aanvragen. De aanvraag moet uiterlijk 16 september 17.00 uur binnen zijn. Het doel van praktijkleren is het beter voorbereiden van studenten op de arbeidsmarkt. De subsidie is een tegemoetkoming in de kosten die je als werkgever maakt. Aanvragen van de subsidie moet digitaal bij rvo.nl met behulp van eHerkenning, niveau 1. Heb je nog geen eHerkenning, vraag dit dan op tijd aan. Lees meer


Einde bedrijf door pensioen of ziekte? Per 2021 compensatie transitievergoeding
Staak je je bedrijf door pensionering of ziekte? Dan kan je vanaf 1 januari 2021 aanspraak maken op een compensatie van de transitievergoedingen voor je werknemers. Het gaat hier om bedrijven met minder dan 25 werknemers. De compensatie transitievergoeding bij beëindiging van het bedrijf is geregeld in de Wet arbeidsmarkt in balans. Voor de berekening van het aantal werknemers is niet van belang of de werknemer een tijdelijk dan wel een vast contract heeft. Deze compensatieregeling treedt vanaf 1 januari 2021 in werking. Er geldt geen terugwerkende kracht. Lees meer over de voorwaarden en de procedure via het UWV.


Transitievergoeding: wat zijn de regels?
Werkgevers moeten bij ontslag, ook om bedrijfseconomische redenen, werknemers een transitievergoeding meegeven. Wat zijn de regels? Sinds de invoering van de Wet arbeidsmarkt in balans hebben werknemers vanaf de eerste dag recht op transitievergoeding. Dat geldt ook voor tijdelijke contracten die niet worden voortgezet. De hoogte van de vergoeding is 1/3 maand per gewerkt jaar. Lees meer


Is gespreide betaling transitievergoeding mogelijk?
Een werkgever die het dienstverband met een werknemer wil beëindigen, krijgt altijd te maken met de betaling van de transitievergoeding. Dit kan een dure aangelegenheid zijn. Om het leed wat te verzachten, is het soms mogelijk de betaling van de transitievergoeding te spreiden. Wat zijn de voor- en nadelen? Lees meer

04Personeel

Hieronder zijn tips op een rij gezet die betrekking hebben op jouw personeel. Krijg je bijvoorbeeld vragen over het aanvullende geboorteverlof per 1 juli? Je leest er alles over in dit e-magazine. Ook delen we graag de advieswijzer scholing en personeel. Daarnaast is het noodzakelijk om per 1 juli arbeidscontracten schriftelijk vast te leggen. Heb je vragen over deze – of andere onderwerpen – neem dan gerust contact met ons op. 

Vanaf 1 juli aanvullend geboorteverlof mogelijk
Als werkgever kan je voor je werknemer aanvullend geboorteverlof aanvragen. Dit extra verlof geldt voor partners van vrouwen die op of na 1 juli 2020 een baby hebben gekregen. De aanvraag doe je digitaal bij het UWV via de Verzuimmelder of via Digipoort. Het aanvullend geboorteverlof bedraagt maximaal vijf weken. Dit is bovenop het verlof van één werkweek die verplicht voor rekening van de werkgever komt. Voor deze periode van vijf weken krijgen de partners via het UWV een uitkering van 70% van het dagloon tot het maximum dagloon. Er geldt wel een aantal voorwaarden. Lees meer


Advieswijzer | Scholing en Personeel 2020
Heb je personeel in dienst dat een opleiding volgt? Dan kom je mogelijk in aanmerking voor de subsidieregeling Praktijkleren. Ook is er onder bepaalde voorwaarden een financiële bijdrage mogelijk vanuit een Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor jouw branche. Daarnaast is er per maart 2020 een nieuwe subsidie voor werkgevers voor het verder laten ontwikkelen van werknemers in het mkb: de SLIM-subsidie. In de advieswijzer op onze website worden de verschillende regelingen uitgelegd. Lees meer


Schriftelijke vastlegging arbeidscontracten
Voor werknemers die al op 31 december 2019 voor onbepaalde tijd bij jou in dienst waren en geen oproepcontract hebben, mag je de lage WW-premie betalen. De arbeidsovereenkomst dan wel vóór 1 juli schriftelijk zijn vastgelegd. De hoogte van de WW-premie die je als werkgever verschuldigd bent, hangt tegenwoordig af van de vraag of het al dan niet een vast arbeidscontract betreft. Bij een vaste arbeidsovereenkomst betaal je minder WW-premie. Op die manier wil het kabinet het afsluiten van vaste contracten bevorderen. Het verschil in WW-premie tussen vaste en niet-vaste contracten bedraagt 5%. Voor een modale werknemer betekent dit een verschil in premie voor jou van zo’n € 1.830 op jaarbasis. Lees meer

05Overig nieuws

We sluiten deze zomerspecial van het e-magazine af met overig nieuws. Zo is het wettelijk minimumloon per 1 juli verhoogd en is de weg vrij voor een nieuw pensioenstelsel. Ook leggen we uit wat de vereenvoudigde Wajong precies inhoudt. Dit – en meer – vind je op deze pagina.

Stijging wettelijk minimumloon per 1 juli
Het wettelijk minimumloon is per 1 juli 2020 met 1,60% gestegen. Daarmee komt het minimumloon per maand uit op € 1.680,00. Het minimumloon geldt voor werknemers van 21 jaar en ouder. Het minimumloon geldt bij een volledige werkweek. Hoeveel uur dit per week is, verschilt per branche. Dit kan 40 uur zijn, maar sommige branches hanteren een kortere werkweek. De minimumjeugdlonen bedragen een vast percentage dat afgeleid is van het minimumloon en stijgen dus ook met 1,60%. Lees meer


Weg vrij voor een nieuw pensioenstelsel
De weg is vrij voor een nieuw pensioenstelsel nu het ledenparlement van de FNV op 4 juli heeft ingestemd met het pensioenakkoord. Dat pensioenakkoord werd in juni 2020 overeengekomen door werkgevers, werknemers en het kabinet. Wat houdt het nieuwe pensioenstelsel in en wat betekent het voor je bedrijf? Waarom komt er een nieuw pensioenstelsel en wat houdt het in? Als werkgever moet je te zijner tijd in actie komen, afhankelijk waar het pensioen van je werknemers is ondergebracht. Lees meer


Met Quick Start snel inzicht in Werkwijzer Poortwachter
Om werkgevers snel inzicht te geven in welke stappen zij moeten zetten voor de RIV-toets (de poortwachtertoets) bij re-integratie van werknemers, heeft het UWV een Quick Start-document ontwikkeld. Deze Quick Start dient ter ondersteuning van de Werkwijzer Poortwachter, die veel werkgevers te ingewikkeld en niet goed leesbaar vinden. Weten welke stappen je moet nemen naar de re-integratie van een zieke werknemer? Lees meer


Wat houdt de nieuwe vereenvoudigde Wajong in?
Eind mei heeft de Eerste Kamer ingestemd met een wetsvoorstel tot vereenvoudiging van de Wajong – een regeling die bedoeld is voor jonggehandicapten. De drie regelingen die er nu zijn, worden samengevoegd tot één nieuwe regeling. Uitgangspunt is dat werken moet lonen. Lees meer

Pcheck Magazine

01 Voorwoord

02 Coronanieuws

03 Werkgever

04 Personeel

05 Overig nieuws

Bel: 071 - 401 29 47 of info@pcheck.nl
Dune Pebbler
|
Privacy regeling