Pcheck
E-magazine

Eindejaarsspecial 2018

De specialist in salarisverwerking.

01Voorwoord

02Loonkostenvoordeel

03Werkkkostenregeling

04Diverse tips

05(P)Checkit

01Voorwoord

Op de valreep van het nieuwe jaar heeft Pcheck een gloednieuw e-magazine samengesteld. Dit keer een eindejaarsspecial met veel tips voor de werkgever. Voor welke werknemers kan je op grond van het uurloon loonkostenvoordeel ontvangen? Weet je dat er een loonkostenvoordeel voor jongeren bestaat? Je leest het in deze special.

Verder is er aandacht voor de werkkostenregeling. Benut jij alle mogelijkheden binnen de WKR? En wil je nog een kerstborrel voor jouw personeel organiseren? Doe dit dan 'WKR-optimaal'! Ook komen er diverse tips aan de orde die het lezen meer dan waard zijn.

(P)Checkit
Ten slotte brengt Pcheck graag een nieuwe dienst onder de aandacht: (P)Checkit. Je kan als relatie van Pcheck kiezen voor dit online platform. Je hebt op een eenvoudige manier toegang tot actuele en betrouwbare informatie over personeelszaken. Altijd actueel en geschreven in begrijpelijke taal. Hier vind je snel een betrouwbaar antwoord op veelgestelde eerstelijns HR-vragen. Wie wil dat nou niet? 

Kortom: veel informatie, tips en nieuws die de moeite waard zijn te lezen onder de kerstboom. Pcheck is niet voor niets dé specialist in salarisverwerking. Veel leesplezier.

Wij van Pcheck wensen jou en je dierbaren fijne feestdagen en een prachtig 2019! 

02Loonkostenvoordeel

Op deze pagina lees je de tips over de loonkostenvoordelen die er zijn. Denk onder andere aan LIV (lage-inkomstenvoordeel), het loonkostenvoordeel voor jongeren. Is iets niet duidelijk? Neem dan gerust contact met ons op.

Loonkostenvoordeel voor lage lonen
Sinds 2017 krijgen werkgevers die werknemers in dienst hebben met een loon tussen 100% en 125% van het wettelijke minimumloon (WML), een nieuwe tegemoetkoming: het lage-inkomstenvoordeel (LIV).

Het LIV is ook van toepassing op werknemers jonger dan 23. Zij moeten dan echter wel een gemiddeld uurloon hebben van minimaal 100% en maximaal 125% afgeleid van het WML voor iemand van 23 jaar of ouder. Lees meer


Nieuw loonkostenvoordeel voor jongeren
Werkgevers die vanaf 1 januari 2018 jongere werknemers in dienst hebben, kunnen jeugd-LIV krijgen. Het minimumjeugdloon voor 18- tot en met 21-jarigen is sinds 1 juli 2017 flink verhoogd. Per 1 juli 2019 gebeurt dit nogmaals. 

Voor 18-, 19-, 20-jarigen gaat het vaste percentage van het wettelijk minimumloon dan verder omhoog. Voor 21-jarigen gaat dit naar 100%. Zij hebben dan recht op een volledig wettelijk minimumloon.

Ter compensatie is per 1 januari 2018 het lage-inkomensvoordeel (LIV) voor deze leeftijdscategorie ingevoerd. Een werkgever heeft dan, als aan de voorwaarden is voldaan, per werknemer recht op een tegemoetkoming per uur. Het voordeel kan in 2018 oplopen tot € 3.286,40 per werknemer per jaar.

Overige nieuwe loonkostenvoordelen
Het loonkostenvoordeel (LKV) is een nieuwe regeling die is ingegaan op 1 januari 2018. Het is een jaarlijkse tegemoetkoming voor werkgevers die oudere werknemers en werknemers met een arbeidsbeperking vanuit een uitkeringssituatie in dienst nemen of houden.

Het LKV vervangt de premiekortingen voor arbeidsbeperkte en oudere werknemers. Om het LKV te ontvangen, heb je een kopie van de doelgroepverklaring LKV van je werknemer nodig. De korting kan oplopen tot € 6.000 per werknemer per jaar.

03Werkkkostenregeling

Heb je alle mogelijkheden binnen de werkkostenregeling (WKR) dit jaar al benut? Hoe je dit doet, lees je op deze pagina. Als je nog van plan bent een kerstborrel voor jouw personeel te organiseren, doe dit dan 'WKR-optimaal'. Je leest het hieronder.

Benut de mogelijkheden binnen de werkkostenregeling
Benut ook dit jaar de mogelijkheden binnen de werkkostenregeling:
  1. Beoordeel de nog resterende vrije ruimte (1,2% van de totale fiscale loonsom). Het is niet mogelijk om de vrije ruimte die in 2018 over is, door te schuiven naar 2019. Maar als je vrije ruimte over hebt, kan je je werknemers dit jaar nog wel een aantal belastingvrije vergoedingen of verstrekkingen geven.
  2. Houd hierbij rekening met het gebruikelijkheidscriterium. Dit is een lastig criterium, dat inhoudt dat jouw vergoedingen en verstrekkingen niet in de vrije ruimte kunnen worden ondergebracht als deze onderbrenging op zichzelf ongebruikelijk is en/of de omvang van de vergoeding/verstrekking ongebruikelijk is. Ongebruikelijk betekent in dit verband een afwijking van 30% of meer. Lees meer
Vier kerst dit jaar 'WKR-optimaal' met jouw personeel
Geef bij dreigende overschrijding van de vrije ruimte in plaats van een kerstpakket eens een nieuwjaarsgeschenk. Of vervang de kerstborrel buiten de deur door een nieuwjaarsborrel buiten de deur. Het bedrijfsfeestje is begin 2019 misschien net zo gezellig als eind 2018. Omdat deze verstrekkingen dan in 2019 plaatsvinden, komen ze ook ten laste van de vrije ruimte in 2019. Lees meer

04Diverse tips

Naast tips over het loonkostenvoordeel en de WKR zijn er ook nog andere tips die Pcheck graag met je deelt. Denk bijvoorbeeld aan de nieuwe fietsenregeling en de gewijzigde 30%-regeling. Je leest deze tips, en nog meer actueel nieuws, hieronder.

Speel in op nieuwe fietsenregeling
Er komt vanaf 2020 een nieuwe regeling voor de fiets van de zaak. Net als bij de auto moet er belasting betaald worden over de consumentenadviesprijs van de fiets. Dit is alleen van toepassing als de fiets ter beschikking staat voor woon-werkverkeer. Dan wordt de fiets namelijk ook geacht voor privégebruik ter beschikking te staan. De bijtelling voor de fiets gaat 7% bedragen. Lees meer

Houd rekening met wijziging 30%-regeling
De 30%-regeling voor buitenlandse werknemers met een specifieke deskundigheid wordt gewijzigd. Vanaf 2019 mogen werkgevers de regeling nog maar vijf jaar toepassen in plaats van de op dit moment geldende acht jaar. Volgens deze regeling mag een werkgever 30% van het salaris van de betreffende werknemer belastingvrij uitbetalen als tegemoetkoming in de extra kosten van de buitenlandse werknemer. Een hoger percentage mag ook, mits aannemelijk wordt gemaakt dat de kosten ook hoger zijn. Lees meer

Bereid je voor op e-Herkenning UWV
Het UWV maakt sinds november 2018 gebruik van e-Herkenning. E-Herkenning is een digitaal hulpmiddel waarmee je toegang krijgt tot diverse overheidsdiensten en bedrijven. Door gebruik te maken van e-Herkenning hoef je niet langer verschillende inlogcodes en bijbehorende wachtwoorden te gebruiken. Het gebruik van e-Herkenning bij het UWV is nu nog op vrijwillige basis, maar wordt vanaf 1 november 2019 verplicht. Lees meer

Vraag werknemer bij twijfel om een woonplaatsverklaring
De loonbelasting kent een aantal heffingskortingen. Deze bestaan uit een belasting- en een premiedeel. Vanaf 1 januari 2019 hebben alleen inwoners van Nederland recht op het belastingdeel van de loonheffingskorting. Niet-inwoners hebben daar geen recht meer op. Zij hebben alleen nog recht op het premiedeel, als ze in Nederland verzekerd zijn voor de volksverzekeringen. Lees meer

Doek valt voor kraamverlof
Met ingang van 1 januari 2019 krijgt een werknemer van wie de partner bevalt definitief geen kraamverlof meer. De Wet invoering extra geboorteverlof (WIEG) die dit regelt, is als laatste partij door de Eerste Kamer afgehamerd.

Loondoorbetaling
In plaats van kraamverlof krijgt de kersverse ouder per 2019 wettelijk recht op één werkweek aan betaald geboorteverlof. Je onderneming draait tijdens die week op voor de loondoorbetaling.

Uitkering
De WIEG voorziet ook nog in een verlenging van het pleegzorg- en adoptieverlof met ingang van 2019 en medio 2020 het nieuwe aanvullend geboorteverlof, waarbij de werknemer een uitkering van UWV krijgt.

05(P)Checkit

Je kent het wel: je krijgt een vraag van een medewerker over zijn of haar verzuim. Je wilt iemand aannemen, maar weet niet precies hoe je een arbeidscontract opstelt. Je bent verwikkeld in een ontslagsituatie, maar mist de nodige kennis om dit adequaat op te lossen. Pcheck biedt de oplossing: (P)Checkit!

Samen met XpertHR biedt Pcheck dit nieuwe product aan. Met (P)Checkit heb je als ondernemer eenvoudig toegang tot actuele en betrouwbare informatie over personeelszaken op één plek! Op dit online platform vind je direct een antwoord op veelgestelde vragen. 

Actuele informatie op alle HR-vragen
Denk aan vragen over een ontslagsituatie, over het aannemen van personeel, verzuim en arbeidscontracten. Met (P)Checkit heb je het juiste antwoord tot je beschikking: altijd actueel, juridisch gecheckt en geschreven in de taal van de (mkb) ondernemer. Daardoor is informatie over veel voorkomende HR-thema’s praktisch toe te passen. En dat 24 uur per dag en 7 dagen per week.

(P)Checkit biedt onder andere:
  • Praktijkvoorbeelden
  • Voorbeelddocumenten
  • Checklists
  • Video's
  • Veelgestelde vragen
  • Infographics
Geïnteresseerd in een abonnement op (P)Checkit? We komen graag bij je langs om alle mogelijkheden te laten zien. Bel naar (071) 401 29 47 of mail naar info@pcheck.nl en we nemen contact met je op.

Pcheck Magazine

01 Voorwoord

02 Loonkostenvoordeel

03 Werkkkostenregeling

04 Diverse tips

05 (P)Checkit

Bel: 071 - 401 29 47 of info@pcheck.nl
Dune Pebbler
|
Privacy regeling